Forebyggende arbeid – snøskredulykker

De fleste skredulykker med dødelig utfall skjer i Troms politidistrikt. Dessverre var det også forrige sesong flere snøskredulykker der mennesker omkom. Samtidig meldes det om økt turisme i distriktet. Denne …

Reistadkonferansen 2024

Midt-Tromsrådet la i desember 2023 fram Regional næringsplan for Midt-Troms 2024-2028. På Reistadkonferansen i april 2023 gav deltakerne innspill til dette strategiarbeidet. På konferansen 4. april 2024, skal vi diskutere …

QReistadløpet 2024 – påmelding er åpnet

Da er dagene for QReistadløpet 2024 bestemt og påmeldingen er åpnet. Søndag 31. mars 2024 (1. påskedag) Torsdag 4. april 2024 (inkl Ole Reistads skoleløp og funkjsonærløpet) Link til påmelding: …

Reistadløpet 2024

Sett av lørdag 6.april 2024 i kalenderen, da gjennomføres Reistadløpet for 62. gang. Lørdag 6. april, det tradisjonelle Reistadløpet, og søndag 7. april siste sesongs nykommer «Summit 2 Senja», to …