Forebyggende arbeid – snøskredulykker

De fleste skredulykker med dødelig utfall skjer i Troms politidistrikt. Dessverre var det også forrige sesong flere snøskredulykker der mennesker omkom.

Samtidig meldes det om økt turisme i distriktet. Denne sesongen ventes trolig flere besøkende enn tidligere år som ønsker å gå på topptur i fjellheimen vår.

Troms politidistrikt fortsetter derfor arbeidet med å forebygge og redusere antall skredulykker.

Forebygging av skredulykker er ikke et arbeid politiet alene kan klare, og vi er takknemlig for den hjelpen dere ga oss forrige sesong med å henge opp skredplakatene vi sendte ut.

Troms politidistrikt ber også i år om hjelp til å videreformidle og publiserer vedlagte skredplakater utarbeidet i samarbeid med NVE, slik at de er godt synlige for alle som besøker og bor i distriktet vårt i løpet av vinteren.

Plakatene har QR-kode direkte til varsom.no.