Ski Classics avslutter sesong XIV i nok en dobbel Pro Tour-arrangementshelg, med Reistadløpet og den splitter nye Ski Classics Finale Summit 2 Senja, begge i Norge.

Lørdag 1. april starter Ski Classics helgefinale med Reistadløpet, sesongens 13. stevne og en av de mest krevende løypene i touren. Det 40 kilometer lange langdistanseløpet starter i Setermoen, som ligger i Bardu kommune i Norge, og går gjennom arktiske landskap og fjelltopper før det kommer til mål i Bardufoss i Målselv kommune.

Søndag 2. april er det splitter nye Ski Classics Finale Summit 2 Senja det 14. og siste arrangementet i sesong XIV, hvor alle Pro Team-utøverne og deres Pro Team vil være til stede for å feire slutten av sesongen. Det 68 kilometer lange løpet starter i Bardufoss og ender på Finnsnes, og går gjennom fantastiske landskap. Summit 2 Senja er et løp fra fjell til fjord, som involverer ytterligere to kommuner, Sørreisa og Senja.

Ski Classics Finale Summit 2 Senja har sitt utspring i Reistadløpets motto: «Utvikle skisporten i regionen». Dette er et samarbeidsprosjekt med formål å etablere en unik infrastruktur for ski og folkehelse, med et hovednett på 100km skiløyper mellom Finnsnes og Setermoen.

Reistadløpet er åpent for Pro Tour-utøvere og fritidsløpere, mens Ski Classics Finale Summit 2 Senja-løpet kun vil være et eliteløp. Reistadløpet ser frem til å utvikle konseptet videre og få på plass unike bidrag til folkehelse, næringsliv og liv i Ole Reistads ånd.

For Reistadløpet og Ski Classics Finale Summit 2 Senja-arrangementene, forvent ikke mindre enn en spektakulær avslutning for Ski Classics sesong XIV.

Ski Classics ends Season XIV in another double Pro Tour event weekend, with Reistadløpet and the brand-new Ski Classics Finale Summit 2 Senja, both in Norway.

On Saturday, April 1, the Ski Classics weekend finale starts with Reistadløpet, the season’s 13th event and one of the most demanding courses in the circuit. The 40-kilometer long-distance race starts in Setermoen, which is in the municipality of Bardu in Norway, and goes through arctic landscapes and mountain tops before reaching the finish line in Bardufoss in the municipality of Målselv.

On Sunday, April 2, the brand-new Ski Classics Finale Summit 2 Senja is the 14th and final event of Season XIV, where all the Pro Team athletes and their Pro Team will be present celebrating the end of the season. The 68-kilometer race starts in Bardufoss and ends in Finnsnes, passing through fantastic landscapes. Summit 2 Senja is a race from the mountains to the fjords, involving two more municipalities, Sørreisa and Senja.

The Ski Classics Finale Summit 2 Senja has its origins in Reistadløpet’s motto: “Develop skiing in the region.” This is a collaborative project with the purpose to establish a unique infrastructure for skiing and public health, with a main network of 100km of ski trails between Finnsnes and Setermoen.

Reistadløpet is open to Pro Tour athletes and recreational skiers, while the Ski Classics Finale Summit 2 Senja race will be an elite race only. Reistadløpet looks forward to developing the concept further and putting in place unique contributions to public health, business and living in Ole Reistad’s spirit.

For Reistadløpet and the Ski Classics Finale Summit 2 Senja events, expect no less than a spectacular finish for the Ski Classics Season XIV.