Utgangspunktet er at man har tre valg Reistadløpsdagen.

  1. Gå Reistadløpet
  2. Være funksjonær på Reistadløpet
  3. Være publikum på Reistadløpet

Havner du i kategori 3 er det mange måter å bidra som publikummer på. Vi ønsker mest mulig folk og liv langs størst mulig del av løyeptraseen. Vi håper at alle som er publikummere langs traseen skaper mest mulig lyd og stemning, både gjennom heiarop, gjennom bruk av flagg og bjeller, plakater, ansiktsmaling, båling og aktiviteter. Her er det bare fantasien som setter grenser og vi håper aktivitetene kan leve opp til slagordet vårt; Pure Arctic Madness. Jo galere, jo bedre – og dermed større sannsynlighet for å bli filmet og komme på NRK TV.

Vi håper også på at mange publikummere besøker oss på Ski Village Setermoen fredag mellom kl. 13.00 og 20.00, samt løpsdagen på Camp Reistad på Storlømyra og Ski Village Rustahøgda. Her skapes det martnasstemning.