Reistadkonferansen 2024

Midt-Tromsrådet la i desember 2023 fram Regional næringsplan for Midt-Troms 2024-2028.

På Reistadkonferansen i april 2023 gav deltakerne innspill til dette strategiarbeidet. På konferansen 4. april 2024, skal vi diskutere hvordan kommunene og næringslivet kan arbeide sammen for å nå målene i planen.
Hovedsatsingsområdene i Regional næringsplan for Midt-Troms 2024-2028 er: Attraktivitet, Næringsliv, Forsvar, Sjømat, Reiseliv, Landbruk og Kompetanse

Se link til vedlegg under for ytterligere detaljer, vedlegget inneholder også link til «Regional næringsplan for Midt-Troms 2024-2028».

Reistadkonferansen 2024

For påmelding: Påmelding