Waste Area

I traseen er det “Waste area» både før og etter mat- og drikkestasjoner, samt ved noen andre punkter langs traseen. Vi ber dere benytte disse områdene når dere må kaste søppel (drikkeflasker, kopper/beger, gel-tuber mm) langs traseen. Ikke kast søppel i skogen eller langs andre deler av traseen da dette er lite miljøvennlig og vil være utfordrende for oss som arrangør å plukke opp. Hvis noen kaster søppel utenfor “Waste area” vil det bli sanksjonert mot eller det kan medføre diskvalifikasjon.