Utbetaling av refusjoner

30. april gikk fristen ut for å melde tilbake til EQTiming hvorvidt man ønsket å få refundert 100 % av påmeldingskontingenten til 2021-løpet eller om man ønsket å overføre kontingenten til 2022-løpet – eller donere pengene til Reistadløpet.

Nå har vi fått oversikten fra EQTiming som forestår denne utbetalingen og alle de som har meldt tilbake at de ønsker påmeldingskontingenten tilbakeført til sin oppgitte konto vil få dette i løpet av en ukes tid. Alle andre har enten fått overført kontingenten til Reistadløpet lørdag 2. april 2022 eller donert beløpet til Reistadløpet.

Vi har enda ikke besluttet når vi åpner påmeldingen til 2022-løpet, men dette vil vi komme tilbake til i løpet av sommeren.