Tidtaking

I år blir det innført netto-tid, noe som betyr at tiden starter i det hver enkelt løper passerer Startstreken. Tidtakerbrikken er festet på startnummer, slik at startnummer må bæres korrekt foran på brystet og skal være synlig til enhver tid gjennom hele løpet. Startnummer er odel og eie etter løpet. For eliteklassen gjelder egne bestemmelser.