Reistadløpsuka 2022

For aller første gang har vi utviklet et noe bredere program for Reistadløpsuka. Der vi tidligere år har hatt fokus på Ski Village’ne på Setermoen og Rustahøgda, samt selve løpsdagen, har vi nå utvidet Reistadløpsuka til å omhandle både kinovisninger, bokbad, foredrag, skoleløp, QReistadløpet, åpen trase dagen etter løpet, samt at Kampenhytta også er åpen denne søndagen. Alle kinovisningene, foredragene og bokbadene er gratis, og det er heller ingen inngang på Ski Village på Setermoen.

Hele programmet ser du ovenfor, og de ulike arrangementene er også lagt ut på Facebook – både på våre egne sider, Arena Bardufoss, iBardu og på Istindportalens Facebooksider.

Hele programmet for Reistadløpsuka er også i Nye Troms tirsdag 29. mars 2022.