Reistadløpet Visma Ski Classics kan ikke gjennomføres som planlagt lørdag 10. april 2021. Som en «erstatning» tilbyr vi QReistadløpet og VirtuellReistadløpet.

Denne avgjørelsen er tatt med bakgrunn i dagens restriksjoner fra myndighetene, den generelle smittesituasjonen i landet, samtale med den lokale smittevernlegen og dialog med Visma Ski Classics.

Vi har siden datoen for avlysningen av fjorårets løp planlagt og jobbet hardt for at årets Reistadløp skulle bli «best ever» – både i og utenfor sporet – og vi har hele tiden vært klar på at Reistadløpet 2021 skulle gjennomføres – uansett. Det var kun Covid 19 og regjeringens restriksjoner som kunne stoppe oss og vi har hele tiden også vært klar på at vi lojalt skulle følge opp myndighetens retningslinjer og restriksjoner.

Vi har de siste ukene og månedene – ut fra de til enhver tid gjeldende Covid 19-restriksjonene – gjort alle praktiske forberedelser innenfor alle funksjonsområder som om løpet skulle bli gjennomført på en eller annen måte, men Covid 19-situasjonen i dag og prognosene fremover gjør at det ikke er mulig å gjennomføre Reistadløpet 2021 på tradisjonelt vis.

Reistadløpet er Nord-Norges største turrenn og et betydelig arrangement i vår region sett i et folkehelseperspektiv. Derfor har vi parallelt med de normale forberedelsene jobbet intenst de siste ukene for å ha klar alternativer for å ivareta folkehelseperspektivet av Reistadløpet.

Flere og flere idretts- og kulturarrangement har det siste året gjennomført virtuelle og QR-kode-aktiviteter, og det tilbyr også Reistadløpet i år. QReistadløpet gås i 30km-traseen mellom  Storlømyra og Bardufoss Skisenter og er for de som har anledning til å møte opp og gå traseen. Virtuell-Reistadløpet er alternativetfor de som bor lengre unna i andre deler av landet eller i utlandet. De praktiske forholdene rundt disse alternativene vil det bli lagt ut informasjon om på vår web- og Facebookside i løpet av kort tid. Vi håper mange vil benytte seg av disse alternativene som begge vil gi godkjent Reistadløpsdeltakelse i 2021 med tanke på adelskalenderen og premier.

De som allerede har meldt seg på Reistadløpet 2021 vil få to muligheter;

1) 100 % refusjon av påmeldingskontingenten 

2) overføre påmeldingen til 2022-løpet

Det praktiske rundt dette vil de påmeldte løperne få nærmere informasjon om i en mail direkte fra EQ Timing i løpet av kort tid, og de som velger å overføre påmeldingen til 2022-løpet får gratis påmelding til QReistadløpet i år.

(Foto: Magnus Östh, VSC)