Reistadløpet miljøfyrtårnsertifisert!

Som det aller første vinteridrettsarrangementet i Nord-Norge har Reistadløpet blitt Miljøfyrtårnsertifisert, og vi kan med det kalle oss et «Grønt arrangement»! Fra før er det kun Arctic Race of Norway av idrettsarrangement i Nord-Norge som er Miljøfyrtårnsertifisert.

Styret i Reistadløpet AS vedtok i oktober 2020 å iverksette en prosess for å bli sertifisert Miljøfyrtårn, og etter ett års arbeid og dokumentasjon ble vi sertifisert onsdag 13. oktober 2021. Hele bakgrunnen for at vi startet en slik prosess er at vi skal bli et mer bærekraftig arrangement, derigjennom at vi må forbedre våre miljøprestasjoner og således bidra til en grønnere fremtid. Dette blant annet for å kunne ha hvite vintre også i årene fremover.

Vi har gjennomgått og oppfylt et sett med 59 ulike kriterier innenfor områder som blant annet arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, risikovurderinger, innkjøp og transport for å bli sertifisert. En slik bevisstgjøringsprosess vil også på sikt bidra til å redusere våre kostnader og dermed øke inntjeningen for løpet. Vår Miljøfyrtårnsertifisering vil sette større krav til våre leverandører når vi skal gjøre våre innkjøp, samt at vi skal utfordre både partnere og alle våre løpere til å bli enda mer miljøbevisste.

Noen konkrete eksempler på tiltak for å forbedre miljøet og avfallshåndteringen ifm Reistadløpet er som følger;
• Gradvis overgang fra fossildrevne biler til el-biler som funksjonærer disponerer ifm Reistadløpsuken
• Overgang fra fossildrevet til hybrid sponsorbil
• 6 El-scootere erstatter noen av de fossildreven snøscooterne brukt tidligere år
• Waste zones langs traseen
• Sterk oppfordring om samkjøring for lokale/regionale løpere som kjører egen bil til/fra Reistadløpet
• Utvide tilbudet på shuttlebuss fra/til flere av overnattingsstedene
• Minst mulig bruk av engangsartikler ifm serveringsstedene (ikke plastbestikk, plastkopper og plastsugerør)
• Kildesortering underveis og avfallshåndtering etter løpet

Selv om vi har fullført en slik prosess er det først nå det virkelige arbeidet begynner med å etterleve alle de kravene som ligger i de 59 kriteriene slik at vi kan bli re-sertifisert i 2024 og fremstå som et enda mer bærekraftig «Grønt arrangement» i årene fremover!

Vi er videre sikre på at en slik Miljøfyrtårnsertifisering også er med på å bygge en positiv merkevare rundt Reistadløpet og viser at vi er fremtidsrettet og etterlever viktige verdier i samfunnet.