Reistadløpet initierer samarbeid med UiT og forskningsmiljøer

Allerede rett etter 2019-løpet henvendte Reistadløpet seg til forskningsmiljøet ved UiT for å se på mulige samarbeidskonstellasjoner og forskningsprosjekter, og vi hadde «iverksettelsesplaner» allerede ifm årets løp. Vi rakk dog aldri å annonsere et planlagt folkehelseseminar som del av programmet for Ski Village Setermoen fredag 27. mars i år, før vi måtte avlyse årets Reistadløp. Avlysningen av årets Reistadløp-Event stopper dog ikke det samarbeidet vi nå har initiert med UiT.

Gjennom dialogen vi har hatt med UiT ser partene for seg flere prosjekter. Det være seg generelt forskningsarbeid innen fysisk aktivitet og folkehelse, samt økt fokus på forskning på kvinner – trening – helse. Reistadløpet har hatt en økning i antall kvinnelige deltakere fra 207 kvinnelige deltakere (22,9 %) i 2016 til 441 kvinnelige deltakere (28,5 %) i 2019, og dette gjør at det er ekstra interessant for oss å samarbeide med Reistadløpet som har utviklet seg til å bli et av de største idrettsarrangementene i Nord-Norge, sier Bente Morseth, PhD, forskningsgruppeleder School of Sports Science, UiT og Marius Myrstad, PhD, overlege, Bærum Sykehus.

Forskning rundt dette vil trolig også kunne bidra til at enda flere kvinner deltar i Reistadløpet i årene fremover.

Morseth, sammen med andre forskere ved UiT og Bærum Sykehus (blant annet Myrstad), er for øvrig i gang med et nasjonalt forskningsprosjekt på forekomst og konsekvenser av hjerteflimmer knyttet til trening og fysisk aktivitet. Myrstad er en av de fremste ekspertene på trening og hjerteflimmer hos idrettsutøvere og studerer blant annet forekomst av hjerteflimmer blant deltakerne i Birkebeineren.

Så vil det også bli lagt opp til seminar ifm Reistadløpet 2021 innenfor temaet trening og hjertehelse generelt, samt at i et slikt samarbeid vil ligge utarbeidelse av populærvitenskapelige tekster både innenfor trening og hjerteflimmer, samt trening og andre helseaspekter, noe som Reistadløpet kan bruke og meddele overfor sine deltakere.

Chief of Event, Jørn Erik Berntsen, sier at det er overordnet viktig for Reistadløpet å inngå slike samarbeidsprosjekt med tanke på det folkehelseprosjektet Reistadløpet faktisk er. Selv om vi ble en del av Visma Ski Classics i 2017 og ProTeamene gjorde sin innmarsj i Reistadløpet, så er det bredden som utgjør, og fortsatt vil utgjøre, grunnstammen av deltakerne i Reistadløpet.