Reistadløpet – et turrenn for de store massene…

Reistadløpet har siden tidenes morgen (1958) vært et turrenn for bredden og de store massene. Dette gjør seg også utslag i et veldig stort aldersspenn fra den yngste til den eldste deltakeren…

Vi har tidligere omtalt på våre Facebooksider at Alf Hartvig Austvik meldte seg på Reistadløpet tidligere denne uken, dette i en alder av 87 år. Alf Hartvig er med det den eldste påmeldte deltakeren så langt.

I den andre enden av aldersskalaen finner vi Nora Carho fra en av arrangørklubbene, Bardu IL. Nora er født i 2006 og tilhører dermed den yngste aldersklassen som har lov til å gå Reistadløpet.

Dette betyr at det er et spenn på hele 76 år mellom eldste og yngste påmeldte løper. Det skal vel godt gjøres at vi får påmeldinger fra noen eldre enn Alf Hartvig, som også representerer Bardu IL.