Reistadløpet 2020 avlyst / The Reistadløpet 2020 is cancelled

Due to the new regulations issued by the Norwegian Health Authorities (FHI) concerning the coronavirus and the guidelines given by both the Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Confederation of Sports (NIF) and the Norwegian Ski Federation (NSF), we have decided to cancel the Reistadløpet on Saturday the 28th. of March.  

The Reistadløpet, together with many other important sports events in Norway which are currently being cancelled, accept the responsibility we have, to reduce and stop the spreading of the coronavirus. We think not only about our participants but also of our volunteers, our spectators and other people involved.

More than 800 people have already registered for the Reistadløpet 2020. They will be given two options to choose from – either a refund of 50 % of the registration fee (Race regulations §7) or a transfer of the registration to next year’s Reistadløpet which will take place on Saturday the 10th. of April 2021. We will contact all the registered participants directly during the following weeks, so there is no need for the participants to contact us in the meantime.

For further information the following may be contacted:

  • Chief of Event Jørn Erik Berntsen – Tel. 0047 400 29 730
  • Chief Medical Officer Gunnar Skipenes – Tel.: 0047 480 10 655
  • CEO Ivar Holand – Tel.: 0047 920 33 430

Med bakgrunn i kveldens anbefalinger fra både nasjonale helsemyndigheter (FHI), samt Norges Idrettsforbund og Norges Skiforbund er det i kveld besluttet at Reistadløpet lørdag 28. mars 2020 avlyses.

Reistadløpet, på linje med alle andre store arrangement i norsk idrett som nå avlyses, tar det samfunnsansvaret vi har for å begrense og forhindre videre smitte av coronaviruset. Dette ikke bare av hensyn til alle deltakerne, men også ifht våre funksjonærer, vårt publikum og øvrig involverte.

For de mer enn 800 løperne som allerede har betalt påmeldingskontingenten til Reistadløpet 2020 vil det være to valgmuligheter. Man kan enten få refundert 50 % av påmeldingskontingenten (ihht Race Regulations) eller vi overfører påmeldingen til neste års Reistadløp som gjennomføres lørdag 10. april 2021. Alle påmeldte vil bli direkte kontaktet ila de kommende ukene med tanke på hvilken løsning de ønsker, så det er ikke nødvendig for løperne å kontakte oss før den tid.

For ytterligere informasjon kan følgende kontaktes;

  • Chief of Event Jørn Erik Berntsen – 400 29 730
  • Chief Medical Officer Gunnar Skipenes – 480 10 655
  • CEO Ivar Holand – 920 33 430