REISTADKONFERANSEN 30.MARS

Torsdag 30. mars inviterer Midt-Troms Regionråd, Sparebank1 Nord-Norge, Troms Kraft, og Reistadløpet til Reistadkonferansen i Kunnskapsparken på Finnsnes.

Konferansen er et næringspolitisk verksted hvor næringsliv, samfunnsliv og offentlig sektor arbeider sammen for å realisere utviklingsmulighetene i Midt-Troms frem mot 2030.

Tid og Sted: Torsdag 30. mars kl 0900 i Kunnskapsparken på Finnsnes.

På konferansen skal vi lytte til erfaringer og faglige innspill, og gjennomføre en arbeidsøkt hvor vi diskuterer løsninger for regionen

For ytterligere informasjon, program og påmelding, gå til følgende link: Reistadkonferansen 2023