Rein på beiting i Reistadløpstraseen

Deler av Reistadløpstraseen er også reinbeiteområde, og da er det viktig at de som ferdes i traseen hensyntar dette.

Oskal-familien har nå reinflokken sin i området Sørhusfjellet – Rustafjellet – Sundlifjellet, og vi ber alle ferdes med «omhu» i dette området. Spesielt er det viktig at de som går med hund har hunden i bånd under turen.

Vi takker for at alle viser hensyn til dette, og ønsker dere en flott skitur.