POI

Point of interests

1(START) Setermoen, Artillerisletta

Artillerisletta, som også bærer navnet Setermojordet, ligger der gården Setermoen lå før Forsvaret kjøpte området i 1904. Gården, som var bosatt av sivile fra 1828 – 1904, lå kun 50 meter fra der startstreken i dag er lagt. Setermoen utgjorde på den tiden handelssentrum i kommunen, men da Forsvaret kjøpte området ble kommunesentrum flyttet 300 meter nord der det dag ligger. 

I Nord-Norge var det ikke verneplikt før i 1897. Da ble Setermoen valgt som ekserserplass og Bardo Kretskompani ble etablert. Der var skuespilleren Hauk Aabel (far til Per Aabel) en av de første offiserene.

Det er Generalpartner Sparebank1 Nord-Norge som profileres sterkest ved Start og Mål. Sparebank1 Nord-Norge er landsdelens bank med hele 15 kontorer i Nord-Norge. I tillegg er det faktisk vi som bor her som er bankens største eier.

2 (5,5 – 7 km) Stormyra/samisk reindrift

Stormyra ligger rett etter spurtprisen på Storlømyra, skistadion til Bardu IL. Der ble junior-NM arrangert i 1980 og i 2009. I mange år gikk starten på Reistadløpet fra Stormyra med over 1.500 deltakere i fellesstart. 

Ved Stormyra var det en samisk boplass som kalles for Mangiplassen, med navn etter de samene som i 1880 utvandret fra Nord-Sverige og bosatte seg her. Brua over elva der oppstigninga til Orta begynner ble bygd av det svenske «lappevesenet» for at reinen kunne passere elva på en trygg måte på veg til sommerbeite i fjellområdene nærmere kysten.

Det var et godt samliv mellom samer og lokalbefolkning, noe som sjelden kommer frem i historien. Samene holdt geiter for å få melk, og disse etterlot de hos de bofaste da de dro på vinterbeite over til Sverige. Da var det bøndene i området som fikk nytte av melka mot at de holdt fòr.

Det fokuseres mye på et motsetningsforhold mellom samene og lokalbefolkningen, men i realiteten var det en god tone og et godt samarbeid i de tider de imellom. Opp imot Orta var det en plass hvor svenske reindriftssamer (Saarivuoma) kom flyttende til Orta og Skoelvdalen på sommerbeite. De hadde sommerboplasser fra Orta og inn i Skoelvdalen. De kom i flere puljer med rein-gjorden og raiden. Når de kom dit så ble det bestemt hvem som skulle bo på de ulike stedene, blant annet på Rundhugen der hvor Kampenhytta ligger. Dette var jo et transportmidtpunkt også for folk på hest eller til fots mellom Salangen, Sørreisa, Setermoen og Skoelvdalen.

Sprintpunktet på Storlømyra er det Coop Nord Extra som har. Coop Nord SA er et lokalt samvirkelag som er eid av ca 106.000 medlemmer. Coop Nord SA eier og driver i alt ca 60 butikker fordelt på 23 kommuner i Nord-, Midt- og Sør-Troms, Ofoten og Lofoten. På Storlømyra er det også en egen familiecamp, Camp Reistad, med masse ulike aktiviteter for hele familien.

3 – (9 – 14 km) Orta/stigninger

Orta (Ordda) betyr skogbandet på samisk. Stigninga til Orta er 5 km og har 500 høydemeter. Til sammenligning er den lengste stigningen i Birken, Dølfjellet, 11 km med samme høydeforskjell. Den andre virkelige stigningen i Reistadløpet, Fossmoseterveien etter 28 km, er 3 km lang og har en høydeforskjell på over 300 meter. Disse to stigningene forklarer i hovedsak hvorfor det er så mye enklere å stake Birken enn Reistadløpet, og at Reistadløpet aldri har blitt vunnet uten festesmurning.

Man må ha kraft for å komme seg opp til Orta, og da er det naturlig at Ishavskraft profilerer seg på dette punktet. Ishavskraft er en av Norges største kraftleverandører, med privat- og bedriftskunder i hele landet. Ishavskraft har mer en 70 ansatte fordelt på kontorer i Tromsø, Alta, Oslo og Bergen.

4 – (Sørøst av 14-18 km) Storala

På turen mot Bardufoss går løperne langs fjellkjeden Ala, med Storala, Tverfjellet, Vesleala og Skog-ala. Storala/Stuora Alla (1.237 moh), som på samisk betyr «store høyfjellet», er et meget populært turmål sommer og vinter. Her startet Ole Reistad byggingen av en innflygingsradar til Bardufoss flystasjon i 1946. Karer fra Ala-grenda bygde da heis til toppen og det ble også satt opp en hytte på toppen. Arbeidet stoppet opp da Reistad døde i 1949, og i dag er det kun rester igjen av heisen og bare grunnmuren igjen.

5 – (Vest av 21-25 km) Hjertindens dramatiske historie  

Tinden rager som et hjerte i Skoelvdalen og er 1.381 moh. Hjertinden er et populært turmål både sommer og vinter, men fjellet har også vært scene for flere dramatiske hendelser. I 1944 styrtet fire tyske fly under innflyging mot flyplassen på Bardufoss. De ble overrasket av tett snøvær og fløy inn Rabbåsdalen i stedet for dalføret ned mot flyplassen. De fløy lavt og hadde ingen sjanse til å komme over Hjertinden. Lysglimtet fra eksplosjonene da flyene gikk i fjellveggen ble sett av seterfolk inne i Skoelvdalen. En overlevde og krøp nedover mot Rabbåsdalen der han ble tatt hånd om av en kar som var på vedsanking. Han døde senere på Militærsykehuset på Setermoen. 

6 – (21,5 km) Kampenhytta 

I 1946 ga Ole Reistad Idrettslaget Kampen vederlagsfritt ei brakke som sto i Rustad Leir mot at laget sjøl besørget riving, transport, innredning og oppføring i Skoelvdalen. Tomta hvor hytta står hette Lappheimen, et gammelt samlingssted for svensksamene. Brakken i Rusta ble revet senvinteren 1947. Rivingen tok to dager og krevde 15 dagsverk, og i alt 12 billass ble transportert til Granberg og derfra videre med hest til hyttetomta ved Rundhaugen. Det tok tre dager, og 21 hester og 26 mann deltok i transporten. Det var ei stri tørn da elvene gikk delvis i flom.

Da sommeren kom ble tomta ryddet og den 12. juli var 19 mann i arbeid med å ta ut stein. Fra 10.–13. september ble hytta oppført av 20 mann (44 dagsverk). Innredning kom på plass i oktober, men først i desember ble murpipa fraktet innover med 5 hester. Ovner og senger fulgte med på lasset. Hytta hadde åpning 25.mars 1948 med Ole Reistad som hovedtaler.

På Kampenhytta, som er et sprintpunkt for Reistadløpet, er det – naturlig nok – Statskog som regjerer. Statskog er grunneier i deler av Reistadløpstraseen. Statskog skal sikre og utvikle alle fellesskapets verdier for fremtiden.

7 – (27 – 29 km) Skoelvdalen/Reistads eventyrland

Navnet Skoelvdalen kommer opprinnelig fra Skov som er dansk for skog. Men det eksisterer også et spøkefullt sagn om en mann til hest som mistet skoen i den flomstore Skoelva da han skulle krysse over. Det mest riktige er nok likevel at Skoelvdalen kommer fra Skogelvdalen. Første bosetting var i 1823 – 1827, og da ble det utstedt rydningsseddel for tre bruk.  

Svensksamene hadde i tidligere tider sommerleir ved Rundhaugen. Fra Rundhaugen gikk det rekster (krøtterstier) og rideveger til Salangen, Gompedalen i Sørreisa og til Setermoen. Gompedalen har sitt navn av gompa som på samisk betyr ulv. Tidlig på 1800 tallet var det så mye ulv i Gompedalen at samene ikke kunne ha reinen der over flere sesonger. Gompen-fjellet har dog sitt navn fordi ryggen på fjellet minner om ryggen til en ulv. Under fjellet ligger Gompedalsura, også det et populært turmål.

Skoelvdalen var Ole Reistad sitt friluftsområde. Han sykla til Bjørnsmo og stakk til fjells. I den første hytteboka på Kampenhytta har han beskrevet området.

«Det har på søndager i vinter vært litt av en opplevelse å komme innover til Rundhaug og se det ufortrødne gåpåhumøret som har preget hyttebyggerne. Ja, når jeg har lagt i vei hjemover til Bardufoss igjen, har det vært med følelse av at sjelden har Luftkommando Nord-Norge hatt så gode utsikter til å få stort og høyverdig utbytte av disponerte midler som her inne i eventyrland – skapet mellom Alafjellet; Hjertind og Kampen for å nevne de største. Når ungdommen fra Bardu, Målselv, Sørreisa og Salangen  og kanskje fra distrikter lengre vekk, får som en vane å stryke innover til hytta i fristundene og la seg prege av den storhet, enkelthet og strålende natur som hersker her inne i Skoelvdalen, og med åpne sanser suge til seg det mest styrkende og friskeste Norge og verden har å by på da har ikke bare LKN fått styrket sin beredskap, men et solid skritt er tatt for folkehelse, lykke og kultur til styrkelse av den alminnelige beredskap for alt og alle. Da først har Kampen-gutta fått riktig valuta for sitt strev…»

Det andre klatrepunktet på VSC’s 50-kilometertrase er Halvor Hill. Partner her er Kongsberg Gruppen. Kongsberg Gruppen ASA er et norsk selskap som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen offshore, olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar, romfart og fornybare industrier. Kongsberg Gruppen har etter hvert blitt en stor aktør i Indre Troms som er viktig både for det sivile og det militære samfunnet. Kongsberg Gruppen er også hovedpartner for 100 meter Supersprint fredag kveld i Setermoen sentrum.

8 – (38 km) Målselv kommune/Bardufoss

Målselv ligger midt i Troms, og med et areal på 3430 kvadratkilometer strekker kommunen seg fra den fiskerike kysten og gjennom furukledte dalstrøk inn til svenskegrensen. Nærmere halvparten av kommunens omkring 6.600 innbyggere er bosatt i området rundt handels- og regionsenteret Bardufoss med tettstedene Andslimoen, Andselv og Heggelia. De første spor etter mennesker i området går tilbake til ca år 2000 f.Kr. og en regner med at de første var fra Nord-Sverige og Finland. Før innvandringen fra dalene i Sør-Norge på slutten av 1700-tallet var Målselv som nabokommunen Bardu rene samiske bygder og regnet som samiske kjerneområder. 

Etter første verdenskrig vedtok Stortinget å etablere et luftforsvar i Nord-Norge. En liten avdeling ble i 1919 etablert på Elevenes i Salangen, og i 1935 ble Bardufoss valgt som hovedflyplass for luftforsvaret i landsdelen. 26. mars 1936 ble den første landingen gjennomført, og fem Tiger Moth-fly ble stasjonert på basen. Under okkupasjonen ble flyplassen ikke minst viktig for angrep på de alliertes konvoier langs kysten til og fra Murmansk.

17. mai 1945 kom oberst Ole Reistad til Bardufoss som sjef for Luftkommando Nord-Norge med base på Bardufoss flystasjon. Som innenfor idretten, og sjef for luftforsvarets treningssenter Little Norway i Canada markerte han seg også her som en sterk leder med stor gjennomføringskraft. I 1953 ble rullebanen på flyplassen utvidet etter NATO-standard, og ble fra 1956 etter tatt i bruk for sivil passasjertransport med SAS som operatør. I 1964 ble 339-skvadronen fast stasjonert med helikoptre på Bardufoss. I 1980 ble Kystvakten styrket med egen helikopterstøtte, og 337-skvadronen gjenopprettet med Lynx-helikoptre stasjonert på Bardufoss. 

I dag er Bardufoss garnison hjemmebase for flere avdelinger i Hæren og Luftforsvaret, og er den største militærleiren i Nord-Norge. Den omfatter nå Bardufoss flystasjon og leirene Heggelia og Rusta. Flystasjonen er base for Forsvarets maritime helikopterving, Luftforsvarets flyskole, 339-skvadronen med tre Bell-helikoptre og 337-skvadronen oppsatt med NH90-helikoptre.

Det er Generalpartner Sparebank1 Nord-Norge som profileres sterkest ved Start og Mål. Sparebank1 Nord-Norge er landsdelens bank med hele 15 kontorer i Nord-Norge. I tillegg er det faktisk vi som bor her som er bankens største eier.

1 kommentar til «POI»

  1. Tilbakeping: Event Book 2022 – Reistadløpet

Stengt for kommentarer.