Ønsker innspill til fremtidig næringsutvikling i Midt-Troms

Reistadløpet inviterer til Reistadkonferanse på Finnsnes torsdag 30. mars 2023. På konferansen kan du gi dine innspill til den fremtidige næringsutviklingen i Midt-Troms.

Midt-Troms har de siste årene stått fram som en region med en rekke spennende næringslivssatsinger. Nå ønsker Reistadløpet og de tre samarbeidspartnerne Troms Kraft, SpareBank 1 Nord-Norge og Midt-Troms Regionråd å sette et ekstra fokus på veien videre for næringsutviklingen i regionen. Dette gjør de gjennom en ny næringskonferanse og et næringspolitisk verksted som samler innspill til regional næringsplan fra deltakerne.

– Reistadløpet viser at det er mulig å lykkes med store, internasjonale arrangement i Midt-Troms. Nå ønsker vi at flere reiselivsbedrifter skal ta del i denne suksessen. På konferansen ønsker vi innspill til hvordan vi kan legge til rette for en styrket satsing på reiseliv og annen næringsutvikling gjennom strategisk næringsplan for Midt-Troms, sier Toralf Heimdal, som er ordfører i Bardu kommune og leder for Midt-Tromsrådet.

Meld deg på Reistadkonferansen her

Næringsutvikling på dagsordenen
Årets Reistadløp blir det største Reistadløp-arrangementet noensinne. Lørdag 1. april er det klart for ny folkefest over fjellet mellom Bardu og Målselv. Søndag 2. april går avslutning av Ski Classic i ny trasé fra Bardufoss til Finnsnes, med målgang på hurtigrutekaia.

– Reistadløpet har vokst mye de siste årene og vi tar i år steget fra Indre-Troms til Sørreisa og Senja. I år vil TV-seere i 15 land over hele Europa kunne følge med på sendingene fra Midt-Troms. Dette gir muligheter som vi kan utnytte bedre sammen, sier styreleder Jørn Erik Berntsen i Reistadløpet.

For å belyse næringspotensialet har Reistadløpet invitert David Nilsson, toppleder i World Sport Media, og turistsjef Lisa Lofferer i Bad Gastein til konferansen. De vil fortelle om den medieeksponeringen Reistadløpet gir i Europa, og hvordan næringslivet i Østerrike arbeider for å kapitalisere på Ski Classic i egen region. I tillegg kommer Birgitte Nestande fra Innovasjon Norge for å synliggjøre de mulighetene et stort arrangement som Reistadløpet kan gi for øvrig reiseliv i Midt-Troms.

Strengere krav til klimautslipp
Reistadkonferansen arrangeres i Kunnskapsparken Finnsnes torsdag 30. mars 2023. På konferansen vil også muligheter og utfordringer knyttet til det grønne skiftet stå på dagsordenen.   

– Næringslivet i Midt-Troms har et enormt potensial når verden skal gjennom et grønt skifte, men det er noen skjær i sjøen som kan dempe vekstmulighetene. Her er blant annet tilgangen på kraft et nøkkelspørsmål som må løses, sier forretningsutvikler Geir Håvard Hanssen i Troms Kraft.

På konferansen stiller konserndirektør Erling Dalberg i Troms Kraft for å dele siste status for energisituasjonen i Midt-Troms. Han får med seg Geir Henning Wintervold fra Finnfjord AS og Rita Karlsen i Br. Karlsen, som begge ser behovet for grønt skifte, men kjenner på utfordringene mangel på kraft fører til.

Til konferansen kommer også bærekraftsleder Ragnhild Dalheim Eriksen i SpareBank 1 Nord-Norge for å fortelle om hvilke krav bedriftene i Midt-Troms kan vente seg når den «grønne skruen» strammes til.

– Næringslivet i Midt-Troms må forberede seg på strengere krav til reduserte klimautslipp. Dette er ikke noe som kommer, det har allerede startet og vil være avgjørende for at næringslivet i vår region skal kunne levere varer og tjenester i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt marked. Dette er en utfordring vi må møte på en god måte, sier banksjef Siri Lund i SpareBank 1 Nord-Norge på Finnsnes.

Næringspolitisk verksted
Midt-Troms Regionråd startet i fjor arbeidet med å justere kursen for den fremtidige næringsutviklingen i Midt-Troms. På Reistadkonferansen gir prosjektleder Ragnvald Storvoll i Nordavind Utvikling deltakerne mulighet til å gi sine innspill til dette strategiarbeidet.

– Arbeidet med revideringen av regional næringsplan er godt i gang. På konferansen har vi med oss Senja Næringshage, Nordavind Utvikling og flere ordførere som leder oss gjennom et næringspolitisk verksted for Midt-Troms. Det blir en skikkelig workshop med gode diskusjoner og viktige innspill til næringsarbeidet, sier Storvoll.

Håper mange kommer
Nå håper ordfører Toralf Heimdal mange tar turen til Finnsnes torsdag 30. mars.

– Konferansen tar opp viktige problemstillinger som går rett inn i kjernen av den regionale næringsplanen. Jeg håper mange benytter anledningen til å gi sine innspill til hva politikerne bør legge vekt på, avslutter Heimdal.

Meld deg på Reistadkonferansen her