Lederskifte i Reistadløpet AS

PRESSEMELDING

Ivar Holand slutter som  daglig leder i Reistadløpet.

Fra å være en lokal styrkeprøve er Reistadløpet utviklet til ei internasjonal massemønstring. Nå velger daglig leder Ivar Holand (57) å tre av.

– Styret har valgt å flytte administrasjonen til Bardufosstun, og jeg ønsker ikke å pendle fra Senja hver dag. Den tida vil jeg heller bruke på familie og fritid, sier Ivar Holand. Han har ledet det daglige arbeidet med Reistadløpet i nesten fem år, og har med seg mange gode opplevelser når han nå slutter.

-Det gledeligste er på mange måter at Reistadløpet, som det første vinteridrettsarrangement i Nord-Norge, er Miljøfyrtårnsertifisert. Deltakertallet har vært i solid vekst, løpet er fortsatt inne på den internasjonale terminlisten til Ski Classics og i år fikk vi for første gang gjennomført Reistadløpsuka som et bredt og godt sports- og kulturarrangement i regionen. I tillegg har vi driftet med overskudd hvert eneste år i min femårsperiode, sier Holand.

Styreleder Jørn Erik Berntsen er da også godt tilfreds med jobben Ivar Holand har gjort, men sier samtidig at styrets beslutninger om å endre kontoradresse og deler av stillingsinstruksen var nødvendig.

-Vi er en organisasjon i endring og må forholde oss til nye utfordringer. Vi er godt fornøyd med jobben Ivar har gjort, og er samtidig glad for at vi allerede har en ny daglig leder på plass. 1. september vil Leif-Ketil Gamst (57) ta over som daglig leder i en stilling som også er endret med hensyn til en del funksjoner, sier styreleder Jørn Erik Berntsen.

Leif-Ketil Gamst har solid fartstid innenfor idrettsmiljøet i Troms, ikke minst har han bidratt til utvikling av nye tidtakersystemer. 57-åringen er fra Rotsund i Nord-Troms, og er nå pensjonert offiser bosatt i Indre-Troms.

-Selve Reistadløpet er en organisasjon som er veldrevet og solid, det bekymrer meg ikke. Utfordringen blir å koble på dag to-rennet Summit 2 Senja. Her skal en helt ny driftsorganisasjon mobiliseres, og det blir en viktig oppgave, sier Gamst.

-Det er bra at vi har funnet en godt kvalifisert person som kan ta over denne viktige funksjonen på kort varsel, sier Jørn Erik Berntsen.

Om Reistadløpet

Reistadløpet har vært en del av Ski Classics i seks år, og er klar for tre nye år i langløpscupen. Kommende sesong kommer det dessuten et nytt løp, nemlig Reistadløpet Summit 2 Senja. Med bakgrunn i blant annet dette velger Reistadløpet AS nå altså å gjøre noen strukturelle endringer herunder å endre kontorsted fra Finnsnes til Bardufosstun, noe som også vil medføre lavere leiekostnader for Reistadløpet AS. I tillegg vil det bli noen organisatoriske og administrative endringer, og etter enighet mellom partene vil daglig leder Ivar Holand avslutte sitt arbeidsforhold 31. juli.

For ytterligere kommentarer kontakt;

  • Jørn Erik Berntsen, styreleder Reistadløpet AS – 400 29 730
  • Ivar Holand – 920 33 430