JUSTERING AV LENGDEN FOR ELITE- OG TUR-KLASSENE

Med bakgrunn i pressemeldingen under, hvor man blant annet informerte om en justering av lengden på den lengste distansen, medfører dette følgende justering for de enkelte klasser:

– ELITE/TUR50K/TUR34K/MIL Siv = 40 km (SC40K)

– TRIM med tid/TRIM uten tid/MIL Mil = 34 km (SC34K)

Det vil bli gjort justeringer og flyttinger i påmeldingsportalen (EQ Timing), og informasjon her på hjemmesiden vil bli oppdatert.