Gikk Reistadløpet for 43. gang – som QR-løp

I og med at det ordinære Reistadløpet 2021 ble avlyst på grunn av Covid 19, og det før vi rakk å gi ut årets Reistadløpsavis, kommer vi i en rekke nyhetssaker i løpet av de kommende ukene til å publisere de ferdigskrevne avis-artiklene på websidene våre. Første sak er om Arnulf Hanssen, Sollia på Senja. God lesning!

(For english – se below)

Han fyller 74 år i år. Men Arnulf Hanssen fra Sollia har ikke tenkt å gi seg med skigåing med det første.

Tekst og foto: Ronny Trælvik

Han har skiterrenget rett ut av stuedøra heime i Sollia. Helst sverger han til godt oppkjørte løyper på Bryggerhaugen eller i Silsandmarka. Og turene blir mange for den tidligere lederen av Solli Trappefabrikk.

Da vi besøker ham, onsdag 29. januar i fjor, er det bare tre dager sida han gjennomførte Marcialonga, turrennet som går av stabelen hver siste søndag i januar. Italia-turen ble oppløftende for den pensjonerte senjaværingen.

– Jeg kom på 37. plass i en klasse med 290 deltakere, sier han fornøyd.

Tidlig debut

Birken er også blitt et fast innslag på kalenderen, men det er med Reistadløpet det hele starta når det gjelder langløp.

– Jeg tror jeg var 18 år da jeg debuterte i Reistadløpet.

Så lenge sida er det at han benytta seg av ferge for å krysse Gisundet! Og været var godt. Men da starten gikk, skya det over. Ikke lenge etter begynte det å blåse svært så friskt.

– Bakkene opp til Orta trodde jeg aldri det skulle bli slutt på, minnes han med et smil.

Den gang var Reistadløpet et reint militærløp, med både avstandsbedømmelse og skyting. Sekk på ryggen var dessuten obligatorisk.

– Jeg husker vi gikk på ei lang rekke i sny og vind oppover mot Orta.

Kontrastene til fjorårets solfylte utgave er derfor store. Da endte han på tredjeplass i sin klasse.

God hobby

Arnulf Hanssen holder seg til 34-kilometeren, og synes det er langt nok.

– Skjønt det blir jo bare halvparten av Marcialonga, som er 70 kilometer, legger han til.

Om han har planer om å gjennomføre Reistadløpet i mange år til?

– Nå ja, jeg tar ett løp av gangen. Målet er å nå 45 deltakelser, så får vi se etter det.

Den ivrige skigåeren har innreda eget trimrom i heimhuset, og liker å holde seg i form.

– Vi pensjonister har jo god tid, og dette er en veldig fin hobby.

Noen år har det ikke høvd å stille til start i Reistadløpet, så det er ikke snakk om 42 ganger på rad. Men tallet er uansett like høyt som det er imponerende.

Hovedmål

Han har alltid hatt en forkjærlighet for skigåing. Tidligere tok han også ungene med seg på turer, og spesielt de to eldste ble ivrige skiløpere.

– Noe av sjarmen med Reistadløpet er at det er litt tøft. Jeg liker å teste meg selv. Terrenget er flott. Selv om jeg går flere løp i året, vil hovedmålet for sesongen alltid være Reistadløpet. Det blir som en avslutning av skisesongen.

Felleski, det har han, men de er ikke så ofte i bruk.

– Det er nok mest ved nullføre, når det blir for vått for vanlig skismøring og for tørt for klister. To ganger har jeg brukt felleski under Reistadløpet. Da har det vært tørt oppe på Orta og ganske vått nede på Storlømyra.

I år stiller han altså til start for 43. gang.

Bildetekst: Til sommeren runder han 74 år, men Arnulf Hanssen fra Sollia er sprek som få og bevilger seg mange skiturer gjennom vinteren.

Did his 43rd Reistadløp in 2021 – as a QR-race

He will be 74 years in 2021 but Arnulf Hanssen from Sollia has not given up on skiing.

Text and photo: Ronny Trælvik

He has the ski tracks right outside his home. He prefers the well-groomed tracks at Bryggerhaugen or in Silsandmarka and Hanssen who worked as CEO of the Sollia Trappefabrikk, covers many kilometres on skis during the season.

We visited him on Wednesday the 29th. of January last year, just three days after he had finished the Marcialonga, the ski-race that takes place on the last Sunday in January every year. His trip to Italy paid off, he finished 37th. in a class of 290 participants. This really pleases the pensioner from Senja.

Early start

The Birkebeiner race has also become part of his calendar every year, but obviously, the Reistadløpet was the start of his long-distance skiing.

“I think I was 18 years old when I started doing the Reistadløpet”. This is so long ago that he had to use a ferry from Senja to Finnsnes, crossing the Gisundet Strait. And the weather was good. But when the start was underway, it became cloudy and then a strong wind started.

“The hills going up to Orta – I thought they would never end”, he remembers with a smile. At that time, the Reistadløpet was a military race and ranging and shooting were part of the race. You also had to carry a rucksack. “I remember all the skiers making up one long line on their way up the Orta Hill”. This is in stark contrast to last year’s sunny race where he finished 3rd. in his class.

Great pastime

Arnulf Hanssen sticks to the distance of 34 kilometres, he thinks this is far enough. “But of course, this is only half the distance of the Marcialonga” he adds. I ask him if he plans to continue participating in the Reistadløpet for many years to come?

“Well, I take one race at the time. My goal is to finish the race 45 times and then we’ll see”

The eager skier has built his own gym in his home and he likes to keep fit. “Pensioners have plenty of time and this is a very good pastime”, he says.

His 42 races have not come in a row, some years he has not been able to race. But the figure is still just as high as it is impressive.

His main goal

Skiing has always been his preferred way of exercising. He used to bring his children on skiing-trips and especially the two eldest became quite eager skiers.

“Some of the attraction of the Reistadløpet is that it is quite tough. I like testing myself. The country is magnificent. Even if I participate in several races during the season, my main goal is always the Reistadløpet. This makes for a good ending of the season.

He has skin skis also but does not use them very often. “I use them for zero temperatures when the snow conditions are too wet for ordinary waxing and too dry for soft ski-wax.  I have used the skin skis twice in the Reistadløpet. Then the snow at Orta was dry but wet down at the Storlømyra”. This year he will do the Reistadløpet for the 43rd. time.    

Text for the photo: This summer he will be 74 years old but Arnulf Hanssen from Sollia is fit as a fiddle and enjoys his many skiing-trips during winter