Fluorkontroll på Reistadløpet

Det vil gjennomføres fluorkontroll av ski på Reistadløpet.

Hvor mange ski vil bli kontrollert? Svaret er flest mulig!

Hvis du er usikker på skiene dine tilbys det frivillig og gratis fluorkontroll av ski i tilknytning til rennkontoret på Setermoen fredag fra kl 1800 og utover.