Fantastisk påmelding til skoleløpet

Torsdag 31. mars gjennomføres «Skoleløpet» som et QR-løp. Vi har utfordret alle ungdomsskolene i Midt-Troms og alle MOT-skolene i Troms til å la elevene få ta del i ren Arktisk Galskap gjennom at de kan bruke en skoledag til å gjennomføre Reistadløpet. Og responsen har vært helt fantastisk.

I 2021 var det 30 elever og seks lærere ved Bardufoss Ungdomsskole som gjennomførte QReistadløpet som et sosialt og sportslig tiltak. I år blir det mer enn 150 elever fra fem-seks skoler som har avmarsj fra Storlømyra Skistadion for å gå Reistadløpstraseen over fjellet til Bardufoss. Alle skolene og elevene har med lærere som går sammen med seg, og det betyr at ca 160 personer er deltakere i «Skoleløpet» torsdag 31. mars 2022.

Både ungdomsskolen og videregående skole ved Nordborg på Finnsnes har elever som skal gjennomføre Reistadløpet den siste dagen i mars i år (faksimile Folkebladet)..

Vi ønsker alle sammen som skal gjennomføre QReistadløpet torsdag 31. mars god tur!