Factsplat – hva er det?

Reistadløpet har tatt i bruk «Factsplat» for enklere kunne informere og dele informasjon innad i organisasjonen.

Med to organisasjonskomiteer, en som arrangerer Reistadløpet og en som arrangerer Summit 2 Senja, er det ikke enkelt å dele tilstrekkelig og rett informasjon, hverken fra ledelsen eller innad i de forskjellige underkomiteer, eller på tvers mellom komiteene. For selv om vi planla og gjennomførte to skirenn, så er det for Reistadløpet AS ett arrangement. Å nærmere arrangementsdato – jo viktigere var det at informasjonen lå lett tilgjengelig.

Vi begynte litt forsiktig, Factsplat hadde en litt trang fødsel, mange så vel ikke helt behovet for hverken en konto eller informasjonen – det var jo langt frem til 1. og 2. april.

Etter hvert som komitemøter ble gjennomført, løpene nærmet seg og «presset» ble større på leveransen av to gode skirenn, så oppdaget flere og flere hvor enkelt det var å finne det man trengte inne på «splat’en».

Etter hvert vanlige spørsmål; «ligger det på splat’en» eller «legger du det på splat’en».

Vi er på ingen måte utlært eller utnytter Factsplat optimalt, men vi har begynt og vil til neste års arrangementer stå enda bedre rustet med hensyn til enkelhet i informasjonsdeling.

Les mer på www.factsplat.com