Facts Reistadløpet 2019

Reistadløpet 2019 er historie, og da er det greit å ta med noen faktatall.

På 2018-løpet hadde vi totalt 1.289 påmeldte fra alle landets fylker og det fra hele 21 land. Av årets 1.547 påmeldte så var alle fylkene representert, samt at vi hadde løpere fra 21 land. Totalt sett en økning på ganske nøyaktig 20 % påmeldte løpere. Andelen utenlandske løpere utgjør 14,5 %. Til sammenligning så hadde Birken ca 25 % utenlandske løpere…

Menn og kvinner

Av de 1.547 påmeldte var det 1.106 menn (71,5 %) og 441 kvinner (28,5 %). Den største andelen av disse (63 %) var løpere fra Troms – totalt 975 løpere. Det fylket det var nest flest løpere fra var Nordland med sine 75 påmeldte. Dette er meget sterke tall all den tid vi vet at Kobberløpet, med sine 1.172 påmeldte deltakere, gikk samme dag. Deretter følger Oslo (50) og Akershus (47), mens det fylket det var færrest påmeldte fra var Aust-Agder hvor det var kun en løper.

Flott utvikling på utenlandske løpere

Når det gjelder utenlandske løpere har vi hatt en fantastisk utvikling siden 2016 som var det siste året før vi ble en del av Visma Ski Classics. Fra 45 i 2016, via 106 og 146 i henholdsvis 2017 og 2018, til hele 230 påmeldte utenlandske løpere i 2019. En økning på mer enn 50 prosent…

Hvis vi regner «tilreisende løpere» som løpere fra alle andre plasser enn Troms, så var det 572 tilreisende. Det er en prosentuell økning på hele 18 % fra i fjor.

Populær femmil

Den enkeltklassen med flest deltakere er faktisk Reistadløpet VSC 50 km som hele 445 løpere hadde meldt seg på i. Dette utgjør ca 28,8 %. Når vi da vet at det var ca 120 løpere i Eliteklassene på VSC 50 kilometer, så ser vi at femmila også er blitt veldig populær blant «vanlige» turgåere i og med at disse utgjør ca 325 løpere. Deretter kommer klassen Trim med tid med 21,3 %. Så kommer på rekke og rad Trim uten tid (19,2 %), Tur (17,8 %) og Militærklassene (12,9 %).

Veldig mange yngre løpere

Veldig interessant, og like hyggelig, er at den største andelen løpere er løpere i alderen 20-24 år hvor nesten 250 løpere deltok i denne klassen. Deretter følger – kanskje naturlig nok – aldersgruppen 50-54 år hvor det var nesten 180 løpere. Deretter følgere klassene 15-19 år, 25-29 år og 45-49 år som hver hadde ca 150 påmeldte løpere. Det betyr at av de 1.547 påmeldte totalt sett, så var ca 550 i alderen 15-29 år, og det utgjør mer enn en tredjedel av alle løpere, noe som lover veldig bra for fremtiden. La oss kalle de «Morgendagens helter».