Det yrer av aktivitet!

I forbindelse med gjennomføringen av «skoleløpet, «funksjonærløpet» og det siste QReistadløpet 4.april, inviterer Midt-Troms friluftsråd med samarbeidspartnere til en flott aktivitetsdag på ski for alle barnehager og barneskole i Bardu. Det forventes at rundt 300 barn vil finne veien til Storlømyra på Setermoen for å bidra til fantastiske rammer når starten for løpet går.

I tillegg legger også Midt-Troms friluftsråd med samarbeidspartnere til rette for er rekke ulike aktiviteter for barna. De byr blant annet på natursti for de yngste, naturquiz om allemannsretten, rovdyrskole, skicross, skilek og skiskyting for de eldste. I tillegg vil det være muligheter for å låne diverse utstyr dersom noen av barna mangler noe.