-Det finnes ikke folk som Ole Reistad idag

Etter 28 år på Bardufoss flystasjon ble Kjell Reidar Bugge tildelt Luftforsvarets fortjenestemedalje for sin uvurderlige innsats.På et foredrag i forbindelse med Reistadløpet onsdag snakket han varmt og med innsikt om Ole Reistad. Flygeren, obersten, idrettshelten og samfunnsbyggeren løpet ble etablert for å minnes.
-Jeg tror ikke det finnes slike folk som Ole Reistad lenger. Jeg vet ikke hvem det skulle være.

-Men hadde vi hatt bruk for dem i dag?

-Ja! Det er ikke tvil om det. Det er ikke tvil om det.


Som offiser i luftforsvaret fram mot utbruddet av andre verdenskrig var Ole Reistad blant de som sterkest påtalte svakheter i det norske forsvar, konsekvensene av en svekket forsvarsevne og den usikkerhet dette skapte i mannskapenes rekker.

I sin verbale hyllest av den frittalende og uredde Reistad viste Kjell Reidar Bugge til et innlegg i Aftenposten 6.april 1939. En brannfakkel med tittel «Vårt flyvevåpen er en illusjon» ble avsluttet slik:


Brannfakkel om den norske forsvarsevne


«Jeg vet ikke om de norske fedre som har sønner i vernepliktsalderen er klar over at de for øyeblikket kan tilegnes følgende uttalelse: Min sønn, du plikter å forsvare oss med ditt liv i tilfelle krig. Vi har dessverre ikke råd til å skaffe deg ordentlige fly og trening, men du får ta en gammel Fokker og dø med anstand.»


-Denne, og andre kraftsalver rettet mot de politiske myndigheter bidro nok til at Ole Reistads militære karriere ble påvirket. Samtidig var Reistad selv mest opptatt av å opplyse det norske folk, et oppdrag som kostet men var verdt det. Han fikk da også rett, sa Bugge i sitt foredrag.

Etter foredraget stilte vi spørsmål om vi i dagens situasjon, med den russiske invasjon i Ukraina som bakteppe kan se likhetstrekk med den situasjon som utløste Ole Reistads engasjement på 1930-tallet. Fra fagmilitære er det de senere år blitt etterlyst en sterkere satsing på forsvaret, og konsekvensene av det som blir omtalt som en nedbygging. Etter Putins invasjon er den politiske forståelse av varslene fra offiserer og organisasjonene en annen.


-Jeg vil nødig gå inn i en slik debatt, men at de som har meninger og meningers mot – som Ole Reistad – skal berømmes og takkes er hevet over tvil.