Deltakelse på Summit 2 Senja fra ikke PRO-team løpere

Det er flere som ikke tilhører et PRO-team som har et ønske om ikke bare gå Reistadløpet, men også delta på Summit 2 Senja 2.april 2023.

For de som ikke går for et PRO-team er følgende bestemmelser satt for deltakelse:

  • Utøver må ha aktiv FIS-lisens
  • Utøver må ha maks 100 poeng på 7th FIS point list 2022/23 – DI
  • Maksimalt antall deltakere for 2023 er satt til 200

Anmodning om deltakelse sendes pr mail til: info@reistadlopet.no