2,5 millioner i Ole Reistads ånd

Troms og Finnmark fylkeskommune bevilger  2,5 millioner kroner til Reistadløpet og Summit 2 Senja 2023.

  • Vi investerer i en viktig internasjonal idrettsmønstring i regionen, men også i en 10 mil lang folkehelsetrasè fra Finnsnes til Setermoen, sier fylkesråd for næring, plan og miljø Karin Eriksen (Sp). 
  • En begrunnelse i oberst Ole Reistads ånd og et godt politisk vedtak, applauderer styreleder Jørn Erik Berntsen i  Reistadløpet AS.

  Karin Eriksen sier at vedtaket også bygger på den internasjonale markedsføring av regionen som avslutningskonkurransene i Ski Classics gir.  Det handler om flere timers direktesendt TV i flere land 1. og 2.april, men også en bred eksponering i sosiale medier.

  I fjor hadde direktesendingene fra Reistadløpet på norsk og svensk TV 1,1 millioner seere, i tillegg ble løpet fra Setermoen til Bardufoss vist direkte i ytterligere 13 land mens nyhetsinnslag ble vist i 30 nasjoner. Daglig leder Leif- Ketil Gamst i Reistadløpet sier Ski Classics har vurdert markedsføringsgevinsten som meget høy.

  Også fylkesråd Karin Eriksen vektlegger den næringsmessige bonus.

  • Løpene fremmer reiselivsaktivitet i en periode hvor den ordinære vintertrafikken er avtagende og hvor det er kapasitet til å ta imot nye gjester. Gjennom finalehelga i langløpscupen markedsføres ikke minst regionens styrke i å tilby snøsikre opplevelser på våren når skisesongen i verden for øvrig er på hell, sier fylkesråden.                                                     

Reistadløpet har også tidligere fått tilskudd fra fylkeskommunalt nivå, og denne gang ble vedtaket  i Troms og Finnmark  fylkeskommune begrunnet med at Reistadløpet og Summit 2 Senja trekker nye besøkende til regionen og dermed bidrar til verdiskapning for næringslivet. For arrangørene er tilskuddet fra fylkeskommunen en bekreftelse på at de ideer Ole Reistad i sin tid sto opp for fortsatt har stor verdi.

  • Ole Reistad var en samfunnsbygger av rang, og som sjef for flyvåpenets avdelig på Bardufoss etter andre verdenskrig bidro han sterkt til utbygging av ski- og åpne friluftshytter og idrettsanlegg i Indre-Troms. Han snakket ivrig om folkehelse, og gjennom hans minneløp har vi forsøkt å følge opp også denne dimensjon ved siden av det rent sportslige. At Troms og Finnmark fylkeskommune så sterkt bidrar til dette er svært gledelig, sier Jørn Erik Berntsen.
  • Fylkeskommunen ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med skiidretten i vår region i årene som kommer, avslutter fylkesråd for næring, plan og miljø Karin Eriksen. 

Karin Eriksen, fylkesråd i vinterland. -Mange gode grunner til å investere 2,5 millioner i Reistadløpet/Summit 2 Senja.

(Foto: TFFK)

Styreleder Jørn Erik Berntsen applauderer fylkeskommunens vedtak. -I oberst Ole Reistads ånd.

(Foto: Reistadløpet, Egil Pettersen)

Daglig leder Leif-Ketil Gamst mener den internasjonale oppmerksomheten Reistadløpet nå har fått er oppsiktsvekkende.   -I år blir det enda mer arktisk galskap. 

(Foto: Reistadløpet, Egil Pettersen)