181.208,- i momskompensasjon til Reistadløpet AS

I dag kom oversikten fra Norges Idrettsforbund på hva forbund, kretser, idrettsråd, klubber og lag får utbetalt i momskompensasjon nå i desember. Dette basert på regnskapstallene for 2019.

Momskompensasjonsordningen inkluderer også aksjeselskaper som er 100 % eid av idretten og som er registrert i Frivillighetsregisteret. Reistadløpet omsøkte momskompensasjonsmidler for første gang i år etter at eierpostene som Bardu kommune, Målselv kommune og Arctic Sport AS i sommer ble overført til Foreningen Reistadutvalget – som består av de tre arrangørklubbene Bardu IL, IL Kampen og BOIF.

Reistadløpet AS får tildelt kr. 181.208,- i momskompensasjon, noe som utgjør ca 2 % av totalen som utbetales til aksjeselskaper som er 100 % eid av idretten (kr. 8.783.100,-). Totalt er det 34 aksjeselskap som får en andel av denne kaka, og mest får Birken AS med kr. 1.672.981,- (19 %). Vi kommer på «tolvteplass» på denne listen, og det selskapet som får minst er Fun2run AS med beskjedne kr. 2.636,-. Vi ser videre av oversikten at det er seks selskap som har omsøkt, men ikke fått midler, deriblant Bardufoss Storhall AS.

Totalt får norsk idrett utbetalt 622,2 millioner kroner i momskompensasjonsmidler nå i desember. Dette er en økning på 16,6 millioner kroner sett i forhold til utbetalingen i fjor, men allikevel er det ikke full kompensasjon med tanke på at norsk idrett omsøkte momskompensasjonsmidler på totalt 768,4 millioner kroner på denne tildelingen. Uansett regner vi med at det er mange fornøyde klubbledere rundt omkring i landet som er glade for at denne ordningen ble innført for mange år siden.