20 nasjoner representert allerede…

I det vi skriver 25. januar og det er 67 dager igjen til løpsstart så er det gledelig å registrere at mer enn 400 løpere har meldt seg på Reistadløpet allerede. Kun i forkant av 2021-løpet, som ble avlyst, har vi hatt så mange løpere påmeldt så tidlig.
Veldig hyggelig er det også å registrere at disse påmeldte løperne er representanter fra 20 ulike nasjonaliteter. Både i 2018 og 2019 hadde vi løpere med fra 21 ulike nasjoner, og den rekorden står lagelig til hugg i år.

Flest løpere er det – naturlig nok – fra Norge, men vi har påmeldt løpere fra følgende land i tillegg; Sverige, Finland, Danmark, Island, Estland, Russland, Storbritannia, Nederland, Tyskland, Tsjekkia, Frankrike, Østerrike, Sveits, Italia, Spania, Canada, Kina, New Zealand og Australia. Blant disse har vi aldri før hatt med løpere fra New Zealand, og lengre vekk fra Norge er det trolig ikke mulig å komme.

Innad i Norge er det så langt også stor geografisk spredning med påmeldte løpere fra alle landets fylker (før fylkessammenslåingene) med unntak av Møre & Romsdal og Sogn og Fjordane. Aldersmessig er det også god spredning når det gjenstår et par måneder til løpsstart – fra 15 til 81 år. Vi tror vi ender opp med en aldersspredning fra 13 til 91 år, noe som blir 78 års aldersforskjell på yngste og eldste deltaker…