Nyheter

Tidtaking

I år blir det innført netto-tid, noe som betyr at tiden starter i det hver enkelt løper passerer Startstreken. Tidtakerbrikken er festet på startnummer, slik at startnummer må bæres korrekt …

Bagasjehåndtering

Som tidligere tilbyr vi denne tjenesten også for årets Reistadløp. Vi ønsker å ta godt vare på deltakernes bagasje, også i tilfelle nedbør. Derfor må bagasjen legges i plastsekker ved …

Reistadløpsuka 2022

For aller første gang har vi utviklet et noe bredere program for Reistadløpsuka. Der vi tidligere år har hatt fokus på Ski Village’ne på Setermoen og Rustahøgda, samt selve løpsdagen, …

Kafeteria

Det er kafeteria ved Bardufoss Videregående Skole, samt at det er kafeteria ved Bardufoss Ungdomsskole. I og med at premieutdelingen foregår ved Bardufoss Videregående Skole så jobber vi med å …

Blomsterseremoni og premieutdeling

Blomsterseremoni Visma Ski Classics’ 50-kilometer har ett spurtpunkt (Storlømyra), samt to klatrepunkt (Orta og Halvor Hill), mens Reistadløpet 34 km har to sprintpunkt. Det første er på Orta og det …

Garderober og dusjmuligheter

Bardufosshallen stengt I og med at vår faste arena for garderober, dusjing, premieutdeling og kafeteria, Bardufosshallen, er stengt av sikkerhetsmessige årsaker, blir det endringer på dette. Garderober og dusjmuligheter I …

Parkering og transport/shuttlebuss

Parkering for løperne blir i år på «Vaskeritomta» på sørsiden av Rema 1000 Bardufoss. Derfra blir det satt opp buss til Artillerisletta før start. Løperne kan også parkere på Artillerisletta. …

Event Book 2022

Utover det som er nedfelt i denne Event Book’en blir det fortløpende lagt ut nyheter og informasjon på våre ulike plattformer som følger; Web –  https://reistadlopet.no/ Facebook – https://www.facebook.com/reistadlopet Instagram …

POI

Point of interests 1 – (START) Setermoen, Artillerisletta Artillerisletta, som også bærer navnet Setermojordet, ligger der gården Setermoen lå før Forsvaret kjøpte området i 1904. Gården, som var bosatt av …

Reistadløpets skoleløp torsdag 31. mars

Som et ledd i Samfunnspartnerskapet med MOT Norge, samt en utfordring fra Bardufoss Ungdomsskole som gjennomførte QReistadløpet i 2021, har vi i år laget et eget skoleløp som arrangeres samme …