Utvikling av Reistadløpet

Torsdag 25. oktober gjennomfører Reistadløpet AS en workshop i Tromsø.

Til denne workshopen har vi invitert mange ulike aktører til å bidra for å se på mulighetene for en ytterligere utvikling av Reistadløpet de kommende sesongene. De tre årene 2017, 2018 og 2019 er Reistadløpet finansiert med midler både fra institusjonelle partnere og næringslivet, i tillegg til påmeldingskontingenter, og dermed er det naturlig for oss å invitere med alle de som har bidratt til å få Reistadløpet som en del av Visma Ski Classics disse årene, samt noen flere som kan bli bidragsytere de kommende sesongene.

Workshopen innledes med informasjon fra styreleder Jørn Erik Berntsen om erfaringer og evalueringer fra 2017- og 2018-løpet før daglig leder Ivar Holand går gjennom mål og strategier for Reistadløpet 2019. Videre så skal begge eierkommunenes ordførere fortelle om «Reistadløpet sett med vertsbriller» før David Nilsson i VSC tar på sine briller og beretter om hvordan Visma Ski Classics ser på Reistadløpet som en del av langløpssirkuset.

Videre skal også Troms Fylkeskommune, Generalpartner Sparebank1 Nord-Norge og Hovedpartner Statskog ha innlegg på denne workshopen. Så skal selvfølgelig også alle aktørene bidra på workshopen gjennom gruppearbeid under temaet; «Hvordan kan din bedrift dra nytte av et partnerskap med Reistadløpet?«.

Vi har forventninger om at det som kommer ut av denne workshopen skal bidra til å utvikle Reistadløpet til det årets vinner av herreklassen Tord Asle Gjerdalen ga uttrykk for til Folkebladet rett etter løpet; «DETTE KOMMER TIL Å BLI EN AV DE STORE KLASSIKERNE!» – hverken mer eller mindre…