Utvidet smøreservice på Reistadløpet i 2019

Vi tar stadig små skritt for å forbedre opplevelsen for deltakerne i Reistadløpet, og det siste er at vi utvider smøreservicen sammen med Swix.

Det ble klart etter en god dialog med Swix i forrige uke. Det betyr at Swix stiller med et større smørekorps som skal dekke smøretips i forkant av løpet og det blir smøreservice ved start, samt at det blir to smørestasjoner i løypa. Vi kommer tilbake til hvor disse to smørestasjonene langs traseen blir når vi oppdaterer våre løypeprofilkart hvor alle servicepunkter er inntegnet.

Dette er jo et klassisk «breddetiltak» for alle «amatørløperne» som utgjør ca 95 % av alle løperne i Reistadløpet. ProTeam’ene har jo sine egne servicefolk plassert ut ulike steder langs traseen som ivaretar «sine» løpere.

Og hvis det er noen løpere som har tips til andre forbedringer så kom med de så lover vi at disse innspillene blir vurdert av våre fagfolk.