Troms Fylkeskommune viderefører tilskudd til Reistadløpet

Forleden dag fikk vi svar på vår søknad til Troms Fylkeskommune om tilskudd til Reistadløpet også for de tre påfølgende årene etter 2019-løpet.

Og det svaret var positivt, og Troms Fylkeskommune går dermed inn med 1,5 millioner kroner pr. år for årene 2020, 2021 og 2022. Dette gitt at vi fortsatt er en del av Ski Classics-karusellen når inneværende treårsperiode er over etter 2019-løpet.

Troms Fylkeskommune har innvilget vår søknad om 4,5 millioner kroner fra støtteordningen «Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn«, og vi i Reistadløpet er ekstremt tilfredse med at Fylkeskommunen ser at vårt arrangement kan gi enormt god markedsføring og profilering. Ikke bare av Indre Troms, men av hele Troms og Nord-Norge med. Dette gjennom direktesendt TV til mer enn 80 nasjoner verden rundt.

Fylkesråd for kultur og næring i Troms, Sigrid Ina Simonsen (bildet), sier følgende til Reistadløpets webside; – Videreutvikling av Reistadløpet som et internasjonalt skirenn på linje med Marcialonga og Birkebeineren vil kunne gi enormt god markedsføring og profilering av landsdelen, for ikke å snakke om verdiskaping. Det er flott å kunne bidra til at dette realiseres!

Og når det gjelder verdiskapingen så skal det bli meget interessant å lese ringvirkningsanalysen etter 2018-løpet når den foreligger fra VINN Narvik i løpet av få dager. Troms Fylkeskommune har vært en meget viktig bidragsyter til at Reistadløpet er en del av Visma Ski Classics også i den inneværende treårsperioden (2017, 2018 og 2019), og de har på mange måter vært vår «grunnfinansør» etter at ideen om at vi skulle skape pur arktisk galskap her i nord ble skapt i 2015/2016-sesongen. Fylkeskommunen, sammen med generalpartner Sparebank1 Nord-Norge har vært de to viktigste bidragsyterne i vår grunnfinansiering.

Vi har, som tidligere bekjentgjort, et meget sterkt ønske om å videreføre Reistadløpet som en del av Ski Classics etter 2019-løpet og det har også Ski Classis-eierne selv gitt uttrykk for at de ønsker. Samtidig har vi vært veldig klare på at vi må ha en bunnfinansiering på plass før vi utløser opsjonen på fem nye år (2020-2024) som en del av verdenscupen i langløp. En del av dette falt på plass med dette tilskuddet fra Troms Fylkeskommune, men det er fortsatt et stort stykke sponsorarbeid som må gjøres for vi kan utløse opsjonen.

En videreføring av Reistadløpet som del av Visma Ski Classics har fylkeskommunen lagt til grunn for sitt tilskudd, noe fylkesråden for kultur og næring gir klart uttrykk for at vi kommer til å få til. «Reistadløpet har over tid vist en fantastisk vilje til å fortsette utviklingen av løpet, der det nå virkelig er i ferd med å ta steget helt ut gjennom å bygge videre på det som har vist seg å være suksesskriterier, men samtidig søke ytterligere profesjonalisering. Og de drar andre rundt seg med, nesten til de grader at jeg er fristet til å delta selv! Det er slike utviklingsmotorer vi trenger i fylket vårt!»

Ja, Sigrid, det er bare å hive seg uti det – hjertelig velkommen skal du være til Reistadløpet lørdag 6. april 2019 – med eller uten startnummer på brystet! Og du kan gjerne ta med deg hele det politiske og administrative apparatet på Fylkeshuset – vi skal oppfylle vår vertskapsrolle til det ypperste – både i og utenfor sporet!

Bedre førjulsgave kunne vi neppe fått – hjertelig tusen takk til Troms Fylkeskommune!