Transport

Det blir i år som tidligere år satt opp busstransport fra Bardufoss til Setermoen. Siden starttidene er litt forandret, kl 0845 for damer elite (50km) og 0915 for alle øvrige, blir også busstidene noe forandret ift tidligere år.

Bussene går fra Bardufosshallen på Rustahøgda, og har avgang kl 0715, 0730 og 0745. Det settes opp 2 busser til hver avgang.

Fra Setermoen vil utstyr, overtrekksklær tilsv bli transportert tilbake til Bardufoss . Dette utstyret legges i plastsekker som utleveres på Setermoen og merkes med startnummer. Maks 3 kg pr pers.

Etter premieutdelingen settes det også opp èn buss fra Bardufosshallen til Setermoen kl 1530.