Transport

Det blir i år som tidligere år satt opp busstransport fra Bardufoss til Setermoen. Siden starttidene er litt forandret, kl. 10.00 for damer elite (50 km) og kl 10.30 for alle øvrige, blir også busstidene noe forandret ifht tidligere år.

Fra og med 2019-løpet kan man bestille bussbillett samtidig som når man melder seg til Reistadløpet, og vi håper at alle som har behov for buss bestiller og betaler dette ifm påmeldingen til løpet. Dette vil gjøre det enklere både for deg som løper, for oss som arrangør og for busselskapet som transportør.

Ifm 2019-løpet har vi bussavganger både fra Bardufoss Hotell og fra Bardufosshallen ved Rustahøgda. Avgangstidene er som følger;

From – to Timing
Rustahøgda – Setermoen 08:30 , 08:45 , 09:00 , 16:30
Bardufoss Hotell – Setermoen 08:30
Rustahøgda – Bardufoss Hotell 16.30

 

Fra Setermoen vil utstyr, overtrekksklær og tilsvarende bli transportert tilbake til Bardufoss. Dette utstyret legges i plastsekker som utleveres på Setermoen og merkes med startnummer. Maks 3 kilo pr. person.

Etter premieutdelingen settes det også opp buss fra Bardufosshallen både til Bardufoss Hotell og til Setermoen ihht oversikten ovenfor.