Transport Nord blir med videre som offisiell leverandør

Før 2017-løpet inngikk vi en avtale med Steinar Øverås i Transport Nord AS om å profilere opp en av deres semi-trailere med Reistadløpet.

Få har vel unngått å se denne semi-traileren (foto: Leif-Morten Olaussen, Nordlys) kjøre rundt omkring på veiene i Nord-Norge, og den gir oss en massiv profilering av Reistadløpet.

Nå har vi formalisert samarbeidet også for 2018-løpet, og selv om avtalen kun er for ett år ser vi for oss et langsiktig samarbeid med Transport Nord AS om denne profileringen. Denne semi-traileren vil også være tilstede både på Setermoen og Rustahøgda løpsdagen da den skal transportere løpernes utstyr fra startområdet til målområdet.

Takk til Steinar for at de valgte å videreføre dette samarbeidet med Reistadløpet.