Stor utenlandsrepresentasjon allerede…

På 2018-løpet hadde vi påmeldte løpere fra hele 21 nasjoner og fra fire av fem kontinenter. Til 2019-løpet ligger vi allerede godt an med tanke på hvor mange land og kontinent vi får med løpere fra.

I dag – 17. desember 2018 – er det 109 dager igjen til 2019-løpet og vi har allerede påmelding av løpere fra hele 11 land (inklusive Norge). Og fra tre av fem kontinent gjennom at det er løpere fra Europa, Amerika og Asia så langt.

Sverige er naturlig nok den nasjonen utenom Norge som det er flest påmeldte løpere fra pr. dags dato. Hele 26 svensker er påmeldt. Noe overraskende er Tsjekkia den nasjonen det er nest flest løpere fra med sine 14 påmeldte løpere. Det kan hende at vårt samarbeid med Jizerska er hovedårsaken til at så mange tsjekkere allerede har meldt seg på Pure Arctic Madness! lørdag 6. april 2019.

Utover nordmenn, svensker og tsjekkere kommer det løpere også fra Finland, Japan, Canada, Russland, Polen, Spania, Tyskland og Frankrike. Totalt er det mer enn 50 utlendinger som så langt har meldt seg på Reistadløpet 2019, noe som gleder våre hjerter. Til 2018-løpet var det totalt 150 utlendinger påmeldt, og vi føler oss rimelig sikre på at vi blir enda flere løpere fra enda nasjoner til 2019-løpet.