Statskog blir med videre

Vi er allerede godt i gang med reforhandlinger av partner- og leverandøravtaler, og det er allerede klart at Sparebank1 Nord-Norge er med oss som generalsponsor også i 2019.

I dag ble det også klart at Statskog blir med videre. Statskog økte sitt bidrag radikalt fra 2017 til 2018, og vi har fått bekreftet at de øker enda litt mer til 2019-løpet. Selv om avtalen ikke er signert enda, så er vi gjennom samtaler med de enige om videreføringen. Både av avtalen og av den primære profileringsplassen deres, nemlig Kampenhytta.

Det at Statskog allerede nå har besluttet å være med oss videre, og det med økte rammer, er nok den klareste bekreftelsen på at de føler de får «value for money» gjennom å profilere seg lokalt, regionalt, nasjonalt og sågar internasjonalt gjennom Reistadløpet. Som Tom-Rune Eliseussen i Statskog sa til oss;  «vi fikk til og med profilering på Japansk TV«. Nå er nok ikke Japan det primære nedslagsfeltet for Statskog, men «arti læll»…

Utover Sparebank1 Nord-Norge og Statskog har vi også på plass partner- og/eller leverandøravtaler for 2019 med KSAT, Statnett, Mack, Andslimoen Bil, Swix, Enervit, Bardufosstun og Boreal.

Utover disse vet vi at veldig mange av de andre partnerne og leverandørene blir med oss videre, og det gjør det forhåpentligvis litt lettere å få innsalg overfor flere nye partnere og leverandører i tiden fremover.

Vi retter en stor takk til Statskog som blir hovedpartner til Reistadløpet også i 2019.