Site visit på 1-2-3…

Onsdag i forrige uke gjennomførte vi Site visit med tanke på 2019-løpet. Fra Ski Classics stilte David Nilsson (CEO) og Robert Peets (Race director), mens Reistadløpet var representert med Jørn Erik Berntsen (leder), Fred-Arne Jacobsen (rennleder), Nils Ole Foshaug (ordfører Målselv kommune) og Ivar Holand (CEO Reistadløpet).

Det ble en meget kort Site visit, ikke med bakgrunn i tidsnød fra noen av partene, men det faktum at partene er veldig avstemte og trygge på hverandre gjorde at dette ble en seanse på drøye kun to timer.

Vi innledet med å gå gjennom vår evaluering fra 2018-løpet med hovedfokus på tre punkter som vi må endre på til løpet lørdag 6. april 2019. Dette som følger;

  • klatrepunktet på Øverlitjønna flyttes slik at det ikke blir på 36k-traseen, men helt i slutten av 50k-traseen før løypene møtes igjen
  • målgangen blir noe endret slik at det blir to «ulike» målganger – en for ProTeam-løperne og en for amatørene
  • vi må sørge for å få enda flere innslag fra Midt-Troms/Troms inn i sendingen (såkalte clip in’s)

Ski Classics redegjorde så for de endringer og justeringer de har gjort i forkant av 2018/2019-sesongen. Blant annet så er det for første gang innlemmet et fristil-renn i Ski Classics (Engadin Skimarathon), samt at det nå er innført en regel om at alle ProTeam-lagene må ha løpere av begge kjønn.

Nå når datoen for hovedregisteringen av ProTeam-løpere er passert så er det en økning i antall løpere, både på dame- og herresiden. Pr. 24.10.18 var det registrert hele 23 ProTeam-lag med totalt 61 dameløpere og 167 herreløpere. Disse tallene vil trolig stige da det fortsatt er muligheter for å etterregistrere ProTeam-løpere.

Avslutningsvis kom også det vi svært gjerne ville høre gjennom at David Nilsson var klinkende klar på at vi er meget sterkt ønsket med videre som en del av Ski Classics for femårsperioden 2020 – 2024.