Site Visit mandag 8. oktober

Allerede mandag 8. oktober kommer representanter fra Visma Ski Classics nordover til Bardufoss for site visit i forbindelse med Reistadløpet lørdag 6. april 2019. Det betyr at det ikke blir løypebefaring på årets site visit, noe som igjen er et signal på at den er de meget trygge på.

På samme måte som tidligere års site visit’er skal man gå gjennom evalueringen fra forrige års løp, samt at vi har en ny gjennomgang av «Rules & Regulations» med alle de underliggende punkter som ligger i dette.

Utover dette vil opsjonen på fem nye år med Reistadløpet som en del av Visma Ski Classics også bli inngående diskutert. 2019 er det siste av de første tre årene som en del av Visma Ski Classics, så det betyr at det er en opsjon for sesongene fra og med 2020 til og med 2024 som skal diskuteres. Og i dette ligger det ingen «mellomløsning» – enten er det «over og ut» i denne sammenheng som en del av VSC etter 2019-løpet eller så holdes Reistadløpet gående som en del av VSC ut 2024. Skjer det siste så ligger det en ytterligere forhandlingsrett på fem nye år (2025 – 2029) i den avtalen som ble signert med VSC i forkant av 2017-løpet.

På bildet ser vi fra venstre Event Director Lorenzo Girardi, Bardu-ordfører Toralf Heimdal, CEO David Nilsson og Race Director Robert Peets klar for besiktigelse av løypetraseen i forbindelse med fjorårets site visit.