Ringvirkningsanalyse 2018-løpet

Å gjennomføre et Visma Ski Classics-renn som Reistadløpet er, gir massevis av ringvirkninger. Og disse ringvirkningen er i meget stor grad positive for lokalsamfunnet, nærområdet og regionen.

En slik ringvirkningsanalyse ble ikke gjennomført etter 2017-løpet, men det blir det i forbindelse med 2018-løpet. Det er Narvikselskapet VINN som skal forestå denne ringvirkningsanalysen, og de gjennomfører samme øvelse for Arctic Race of Norway.

Det er de økonomiske og samfunnsmessige ringvirkningene som skal analyseres. Hva har 1.289 løpere generert av omsetning for overnattingsstedene, for spisestedene, for transportnæringen og for mange andre næringer. Vi har selv oversikt over den omsetningen vi som organisasjonskomite genererer til alle våre ulike leverandører gjennom løypepreparering, annonsering, profilering, arenabygging mm, men vi har altså ikke tall på den omsetningen som skjer «utenfor» vår organisasjon. Det som Pro Team’ene og de øvrige løperne står for.

Utover slike ringvirkninger er det også noen andre ikke-kvantifiserbare ringvirkninger et Reistadløpsarrangement genererer, så som stolthet, fellesskap og tilhørighet.

Vi ser frem til rapporten fra VINN som skal foreligge organisasjonskomiteen før nyttår.