Rekrutteringspartner til Reistadløpet…

Reistadløpet skal og må utvikle seg videre, også på rekrutteringssiden med tanke på antall løpere.

Derfor innfører vi et nytt partnerbegrep for 2019-løpet, nemlig «rekrutteringspartner«. Fra før av har vi både generalpartner (Sparebank1 Nord-Norge), vi har hovedpartner (Statskog), vi har vanlige partnere (så som blant andre KSAT, Extra og Sport1), samt institusjonelle partnere (Troms Fylkeskommune, begge eier-kommunene og Hæren med flere). Alle disse bidrar økonomisk til Reistadløpet.

En rekrutteringspartner skal – som det fremkommer av navnet – bidra til å rekruttere løpere til Reistadløpet. Vi har et mål om at vi fortsatt skal vokse, og vi er inne i en god trend allerede. Det siste året før vi ble en del av Visma Ski Classics så hadde vi 903 påmeldte løpere (2016). Det første året med Visma Ski Classics hadde påmeldingen økt til 1.052 (2017) mens vi altså i år hadde 1.289 påmeldte løpere. En økning på 386 påmeldte løpere fra 2016 til 2018 – eller ca 42 % økning. Når vi vet at kun 50-60 løpere av denne økningen skyldes Pro Team-løperne, så er det ingen tvil om at rekrutteringen av Herr og Fru Hvermansen også har vært god de siste årene.

Vi har dog tatt mål av oss til å slå rekorden fra 1979 (1.585 påmeldte løpere) i 2019. Da er det 40 år siden rekorden ble satt, og det er på tide å slå den. Det betyr at vi må ha en vekst på ca 300 løpere fra 2018 til 2019. Hårete, definitivt – mulig, ja! 

Men da må vi jobbe strategisk og det har vi allerede begynt med. I dag signerte vi en «rekrutteringspartneravtale» med TSI Langrenn (TSI = Tromsøstudentenes Idrettslag). Det innebærer at TSI Langrenn skal være vår forlengede arm inn mot det øvrige universitets- og høyskolemiljøet (primært i Nord-Norge). Dette gjennom å utfordre de andre universitets- og høyskolelangrennsmiljøene slik at vi derigjennom kan få med flere løpere fra disse utdanningsmiljøene. Videre er det også et mål å rekruttere med enda flere enn de 18 TSI-løperne som gikk Reistadløpet i 2018.

Det ligger selvfølgelig et incitament til TSI Langrenn med tanke på hvor mange utdanningsinstitusjoner de klarer å få med løpere fra, og hvor mange «studentløpere» de totalt sett klarer å rekruttere fra nord-norske utdanningsinstitusjoner.

Videre har de forpliktet seg til å gjennomføre ukentlige treninger, også barmarkstreninger før snøen kommer, under parolen «Studenter i form til Reistadløpet«. Rekrutteringspartneren skal videre gjennomføre minimum ett årlig teknikk-kurs  for personer som ikke er medlemmer av TSI Langrenn. Det være seg øvrig personell (f. eks. ansatte) ved Universitetet i Tromsø, andre firmaer eller organisasjoner.

Videre så får Reistadløpet logoprofilering med påmeldingslink på TSI Langrenn sine Facebooksider, samt at rekrutteringspartneren aktivt skal dele videoklipp og bilder av sin treningsaktivitet på sosiale media, primært Facebook og Instagram.

Avtalen er i første omgang for 2019-løpet, men det ligger en opsjon for begge parter til å videreføre avtalen ut 2022-sesongen. Dette gitt at begge parter er fornøyde med 2019-gjennomføringen.

Vi i Reistadløpet har kanontro på at dette skal bidra til å øke antall «studentløpere» i 2019-løpet, og vi ser frem til et godt samarbeid med et motivert styre i TSI Langrenn. Lørdag 6. april 2019 får vi svaret på hvor vellykket en slik rekrutteringspartner er…

Vi skal forøvrig i dialog også med utdanningsinstitusjoner på ungdomsskole- og videregåendeskole-nivå i løpet av få uker, slik at vi får rekrutteringspartnere i hele «utdanningsnæringskjeden» – fra 13 år og oppover.