Reistadtrippelen

Reistadtrippelen består av Reistadløpet, Reistadrittet og Reistadtråkket.

Reistadløpet er et turrenn på ski fra Setermoen til Bardufoss. Løpet gjennomføres hvert år i slutten av mars/begynnelsen av april. Reistadrittet er et sykkelritt som gjennomføres siste halvdel av juni, mens Reistadtråkket er et løp/turmarsj som gjennomføres primo september.

De som deltar i alle tre aktivitetene og som vinner sammenlagt får premiepenger.