Reistadløpet AS søker ny daglig leder!

Reistadløpet AS søker daglig leder i inntil 100% stilling med snarlig tiltredelse.

Hovedoppgaver:
· Overordnet driftsansvar for Reistadløpet AS med budsjett- og resultatansvar.
· Sponsor- og samarbeidsavtaler
· Markedsføring og økt deltakelse i Reistadløpet
· Drift av kommunikasjonsplattformer
· Samarbeid med Ski-Classics
· Delta på styremøter og møter i Reistadutvalget

Vi ønsker en ansatt som:
· Har utdanning og/eller erfaring innen områdene markedsføring, kommunikasjon og økonomi.
· Har arrangement – og ledererfaring
· Er selvstendig, kreativ og innovativ

Vi kan tilby:
· Et internasjonalt nettverk av samarbeidspartnere
· En profesjonell og erfaren arrangementsstab med stor dugnadsånd
· Lønn og provisjon etter nærmere avtale

Søknad og CV sendes på mail til info@reistadlopet.no innen den 15.august 2017. For ytterligere informasjon ta kontakt med styreleder på tlf. 400 29 730 eller nestleder på tlf. 970 49 434.