Reistadløpet profileres under Arctic Race 2018

I forkant av kommende sesongs Reistadløp skal vi prøve å være enda mer strategisk dyktige med tanke på å rekruttere løpere til Reistadløpet lørdag 6. april 2019.

Som tidligere informert om så har vi inngått rekrutteringspartneravtaler med både NTG Tromsø, Nord-Norsk Skilinje i Nordreisa og TSI Langrenn. Klare og konkrete tiltak som med 100 % sikkerhet vil bringe nye løpere til Reistadløpet.

Når vi ser på tidligere sesongers deltakelser og hvor de ulike løperne kommer fra, er det overraskende få fra vårt nordøstligste fylke, Finnmark. Med kun fire påmeldte løpere fra Finnmark både i 2015 og 2017 –  og kun tre i 2016 – så klarte vi å øke deltakerantallet til 10 Finnmarksløpere til 2018-løpet. Vi mener definitivt at potensialet er mye, mye større og derfor skal vi inn og profilere oss sterkere i Finnmark i forkant av kommende sesong. Og rent konkret vil det skje i forbindelse med årets Arctic Race of Norway som gjennomføres i Finnmark 16. – 19. august 2018.

Reistadløpet vil være representert med stand i Alta sentrum både lørdag 18. og søndag 19. august. Innkomsten av den fjerde og siste etappen av Arctic Race of Norway 2018 vil være i Alta søndag ettermiddag, men det vil være et yrende folkeliv i Alta hele denne august-helgen – og der vil altså Reistadløpet være tilstede. Vi planlegger å la årets løp i sin helhet gå og rulle på storskjerm på standen, samt at vi skal profilere oss gjennom både beachflagg, bannere, roll-ups og brosjyrer.

Utover dette vil våre nye rekrutteringspartnere – NTG Tromsø, Nord-Norsk Skilinje og TSI Langrenn – profilere oss i Finnmark på de treningssamlinger og konkurranser som de deltar på i Finnmark gjennom hele vinteren.

Vi har ikke satt oss noe mål om hvor mange løpere vi skal klare å få fra Finnmark på Reistadløpet 2019, men i og med at vi kommende sesong ikke kolliderer med Sami Ski Race (med målgang i Kautokeino) så må det være mulig å mangedoble antall løpere fra vårt nordligste fylke. Så får vi se når vi står med fasiten i hånda den første lørdagen i april neste år hvor målrettet og dyktige vi har klart å være…