Reistadløpet oppretter «Ambassadørprogram»

Reistadløpet har alltid hatt ambassadører som snakker varmt om Reistadløpet, og det vil vi også ha i all framtid, men fra og med 2018-sesongen skal vi i større grad formalisere dette.

Derfor har vi begynt å gjøre henvendelser til ulike personer i skimiljøet, både yngre og eldre, kvinner og menn, om de kan gå inn i en «offisiell» ambassadørrolle for Reistadløpet. Selv om vi er i en tidlig initieringsfase, har vi fått positivt svar fra flere, og disse vil bli presentert både på websiden og våre sosiale media etter hvert. Både som ren tekst og som videosnutter.

Ambassadørroller inneholder en del enkle punkter som alle skal bidra positivt til Reistadløpet, både med tanke på positiv omtale og antall løpere. Og ambassadørene stiller ikke opp for å tjene penger på denne rollen da alle gjør dette vederlagsfritt med bakgrunn i at de har et godt forhold til Reistadløpet. Det er viktig for oss å ha ambassadører som står inne for det de sier, og ikke sier noe med bakgrunn i at de får betalt for det.