Reistadløpet med initiativ overfor Russland…

Helt siden det ble klart at Reistadløpet ble en del av Visma Ski Classics fra og med 2017 av, har det vært dialog med både Barentssekretariatet og Sportskomiteen i Murmansk uten at vi har fått dette prosjektet skikkelig i gang. Det prøver vi å gjøre noe med til Reistadløpet lørdag 6. april 2019.

Reistadløpet har nå gjort en formell henvendelse både til Barentssekretariatet og Sportskomiteen i Murmansk, som har respondert positivt på vår henvendelse. Sportskomiteen i Murmansk har gitt uttrykk for at de er positive til vår henvendelse og at de ønsker et samarbeid med oss i Reistadløpet.

De gjør nå noen undersøkelser lokalt og regionalt hos seg i forhold til aktuelle klubber som kan inngå i denne kulturutvekslingen hvor tanken er at representant(er) fra Reistadløpet reiser over til Murmansk i løpet av vinteren (januar, februar eller mars 2019) for å gjennomføre en såkalt «Master Class» som inneholder både teknikktrening, smørekurs og hvordan man best kan forberede seg til slike langløp som Reistadløpet er. Dette med formål å få flere løpere fra Russland til å gå Reistadløpet, men også kulturutveksling motsatt vei hvor vi kan få en del løpere fra Troms til å reise over grensen til Russland for å delta i russiske løp.

Selv om dette er ett av flere tiltak vi gjør for å få med flere løpere til kommende sesongers Reistadløp, så er det også definitivt en positiv kulturutveksling våre land mellom. Vi trenger tiltak og arrangement som kan bygge samhold og nærhet landene mellom. Russland er tross alt, sammen med Norge, et av de landene i hele verden hvor det er flest langrennsløpere.

Alt dette betinger dog ekstern finansiering, og vi både håper og tror at Barentssekretariatet vil se positivt på en søknad fra oss gitt at vi får på plass en eller flere samarbeidsklubber i Russland.