Patria Norge ny partner til Reistadløpet

I dag ble det klart at Patria går inn som partner til Reistadløpet 2018. Patria Norge er en del av det finske storkonsernet Patria Oyj som eies av den finske stat og Kongsberg Gruppen.

Patria etablerte seg på Bardufoss for en stund siden med bakgrunn i at de blant annet fikk vedlikeholdskontrakten på tungt vedlikehold på Forsvarets nye NH90-helikoptre. I denne omgang er avtalen kun for ett år – 2018 – men vi skal ha en god dialog med Patria med et håp om at de skal øke engasjementet sitt i Reistadløpet i årene fremover.

Stor takk rettes til Chris Toft i Patria Norge, og vi ser frem til et utviklende samarbeid med Patria.