Organisasjonskomiteen med kick off

I går kveld var størsteparten av Organisasjonskomiteen til Reistadløpet 2018 samlet på Bardufosstun til kick off.

Her gikk leder Jørn Erik Berntsen gjennom organisering av arbeidet, herunder bemanning av de ulike funksjonsområdene. I tillegg til arbeidsmetoden og fremdriften frem til løpsstart lørdag 7. april 2018.

Årets organisasjonskomite kommer til å jobbe mye mer utvalgsbasert enn i forbindelse med 2017-løpet, noe vi tror både er ressursbesparende og effektiviserende for de som bidrar i komiteen – til det beste for arrangementet.

Neste møte er allerede plottet til mandag 8. januar 2018 – også det på Bardufosstun. Da skal de ulike utvalgene legge frem status for arbeidet til organisasjonskomiteen. De utvalgene som opprettes er som følger;

  • Renn/løype
  • Sekretariat/premier/seremoni
  • Logistikk/Ski Village
  • Marked/antrekk
  • Informasjon
  • VIP
  • Organisasjonskomiteens mål er å overgå Reistadløpet 2017 på alle måter. Dette selv om tilbakemeldingen etter 2017-løpet lød som følger; «Most probably best organized race in Ski Classics 2017».